Record details

Title
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 57, č. 3
Pages
    s. 75-76
Year
    2002
Notes
    Překlad názvu: Silcretisation as a possible mechanism of silicification of sandstones in the area at Dubá (N Bohemia)
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    hydrothermal activity
    sandstones
    silicification
Keyword
    Dubských
    Mechanismus
    Některých
    Pískovců
    Prokřemenění
    Regionu
    Silkretizace
    Skal
Abstract (in czech)
   Vzhledem k tomu, že určitý morfotyp silicifikovaných pískovců se v oblasti Dubských skal objevuje pouze ve vrcholových partiích skal, bylo by vhodné ověřit hypotézu, že původcem silicifikace je tvroba silkrety a nikoliv hydrotermální aktivita.
Abstract (in english)
   Because certain morphotype of silicified sandstones occurs in the studied area exclusively on tops of rock formations, it is suggested that silcretization (instead of hydrothermal processes) might be responsible for the origin of secondary silica cement.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012