Record details

Title
    Similarity between sulfate-O,sulfate-S and nitrate-N isotope patterns in forest soil waters
Other titles
    Podobnost isotopických vlastností O a S v sulfátu a N v nitrátu v lesních půdních vodách.
Author
    Novák, Martin
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Water-Rock Interaction. Vol. 2
Pages
    4
Notes
    Akce: 2004 ; London
Thesaurus term
    sulfate-O, sulfate-S, nitrate-N, isotope, soil water, spruce canopy throughfall
Keyword
    Forest
    Isotope
    Nitrate-N
    Patterns
    Similarity
    Soil
    Sulfate-O,sulfate-S
    Waters
Abstract (in czech)
   V Krušných horách byly měřeny izotopy kyslíku v sulfátu v podkorunových srážkách a v půdní vodě z lyzimetrů. Izotopy kyslíku v sulfátu v půdních vodách byly lehčí v průměru o 1,9 promile (SMOW) než v podkorunových srážkách. Podle předešlých výzkumů v Krušných horách se podobně chová S v sulfátu a N v nitrátu. Předpokládáme, že za všechny tři izotopické efekty je zodpovědná mineralizace organického materíálu.
Abstract (in english)
   Sulfate-O values were measured in spruce canopy throughfall and soil water in Krusne hory Mts. Sulfate-O in soil water was isopically lighter than sulfate-O in throughfall, on average by 1.9 promile (SMOW). Previous studies in Krusne hory Mts. have shown that sulfate-S and nitrate-N in soil water are also isotopically lighter compared to spruce canopy throughfall. We suggest that mineralization is responsible for all three isotope effects.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014