Record details

Title
    Simulácia koncentrácií dusičnanov v profile toku v závislosti od zmien prietokov
Statement of responsibility
    Oto Mendel, Pavla Pekárová
Other titles
    Simulation of nitrates concentrations in stream profile on the basis of discharge changes
    Simuljacija koncentracij nitratov v stvore reki v zavisimosti ot izmenenij raschodov
Author
    Mendel, Oto
    Pekárová, Pavla
Language
    slovensky
Source title - serial
    Vodohospodársky časopis
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 5
Pages
    s. 494-507
Year
    1989
Notes
    10 obr.
    rus. a angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Vodohospod. Čas.
Classfication no.
    556
Subject category
    hydrogeologické aplikace matematických a analogových modelů, programování
    ochrana podzemních a povrchových vod, jejich znečištění; životní prostředí
    povrchová hydrologie
    speciální hydrogeochemie
    vodní bilance, infiltrace, podzemní odtok, vztah povrchových a podzemních vod
Geographical name
    ČSSR-Slovensko
Keyword
    Dusičnanov
    Koncentrácií
    Prietokov
    Profile
    Simulácia
    Toku
    Závislosti
    Zmien
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012