Record details

Title
    Simulation of groundwater flow in Cretaceous and Quaternary deposits at the lower course of the River Jizera
Statement of responsibility
    Martin Milický, Michal Polák, Ondřej Zeman
Author
    Milický, Martin
    Polák, Michal
    Zeman, Ondřej
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Project Elbe IV : 2003-2006
Pages
    s. 48-58, 61-63
Notes
    16 obr., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    556
Conspectus category
    55
    556
Subject group
    bilance podzemních vod
    česká křídová pánev
    hladina podzemní vody
    hydrogeologie regionální
    hydrologie
    infiltrace
    jímání
    kvartér Polabí
    model hydrodynamický
    proudění
    sucho
    voda podzemní
    zvodnělý kolektor
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Jizera (povodí)
    Labe (povodí)
Keyword
    Course
    Cretaceous
    Deposits
    Flow
    Groundwater
    Jizera
    Lower
    Quaternary
    River
    Simulation
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012