Record details

Title
    Sinice ve společenstvu akritarch v králodvorských vrstvách Barrandienu
Author
    Konzalová, Magda
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 1998, -
Pages
    s. 57
Year
    1999
Notes
    Překlad názvu: Cyanophytes in the acritarch assemblage of the králův Dvůr Formation, Barrandien
    Rozsah: 1 s.
Keyword
    Akritarch
    Barrandienu
    Králodvorských
    Sinice
    Společenstvu
    Vrstvách
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012