Record details

Title
    Six rare lepidostrobus species from the Pennsylvanian of the Czech Republic and their bearing on the classification of lycospores
Author
    Bek, Jiří
    Opluštil, S.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Review of Palaeobotany and Palynology
Vol./nr.
    Roč. 139, 1-4
Pages
    s. 211-226
Year
    2006
Notes
    Projekt: GA205/05/0105, GA ČR
    Projekt: IAA3013902, GA AV ČR
    Překlad názvu: Šest vzácných druhů rodu Lepidostrobus z pensylvánu České republiky a jejich vliv na klasifikaci lykospor
    Rozsah: 16 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    in situ and dispersed spores
    lepidostrobus
    Lycospora
    Pennsylvanian
Keyword
    Bearing
    Classification
    Czech
    Lepidostrobus
    Lycospores
    Pennsylvanian
    Rare
    Republic
    Six
    Species
Abstract (in czech)
   Je navrženo nové rozdělení sporového rodu Lycospora do šesti skupin, na základě morpfologie a znalostí in situ spor. Je navrženošest nových druhů rodu Lepidostrobus z langsetu až bolsovu kladensko-rakovnické a vnitrosudetské pánve.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012