Record details

Title
    Skaĺy egzotyczne i mineraly ciezkie w plaszczowinie magurskiej w rejonie Rytra (Karpaty)
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk, Kazimierz Kozĺowski
Other titles
    Exotic rocks and heavy minerals of flysch from Magura Nappe in Rytro region (Carpathians - SE Poland)
Author
    Fediuk, František, 1929-
    Kozĺowski, Kazimierz
Language
    polsky
Source title - serial
    Archiwum Mineralogiczne
Vol./nr.
    Roč. 43, č. 2
Pages
    s. 79-89
Year
    1989
Notes
    1 obr., 5 tab., 4 diag.
    Zkr. název ser.: Arch. mineral. (Warszawa)
Subject group
    exotické horniny
    granáty
    magurská skupina
    metamorfismus
    minerály horninotvorné
    Západní Karpaty
Geographical name
    Polsko
Keyword
    Ciezkie
    Egzotyczne
    Karpaty
    Magurskiej
    Mineraly
    Plaszczowinie
    Rejonie
    Rytra
    Skaĺy
Abstract (in czech)
   Ze šlichu v řečištním sedimentu v rajonu Rytra (magurský flyš ve v.části Beskyd) byly analyzovány granáty, staurolity a ilmenit. Pocházejí z exotických metamorfitů z okolního flyše. Tyto metamorfity vznikly v podmínkách nízkého až středního stupně metamorfózy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012