Record details

Title
    Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám : 02-43 Litoměřice
Statement of responsibility
    Karel D. Malý, Vladimír Cajz, Jiří Adamovič
Other titles
    Skalice quartzites and their relationship to overlain volcanic rocks
Author
    Adamovič, Jiří, 1965-
    Cajz, Vladimír, 1959-
    Malý, Karel D.
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Pages
    s. 23-24
Year
    2006
Notes
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Classfication no.
    55(1)
    552
    912
Conspectus category
    55
    552
    912
Subject group
    eocén
    geologie regionální
    hydrotermální alterace
    křemenec
    mapa geologická
    oligocén
    petrogeneze
    pískovce
    profil geologický
    severočeská pánev
    silicifikace
    terciér
    vulkanismus
    vulkanity Českého středohoří
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Skalice (Litoměřice, Litoměřice)
Keyword
    02-43
    Horninám
    Křemence
    Litoměřice
    Nadložním
    Skalické
    Vulkanickým
    Vztah
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012