Record details

Title
    Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku
Author
    Stemberk, Josef
    Zvelebil, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geotechnika
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 4
Pages
    s. 10-12
Year
    1998
Notes
    Překlad názvu: Rockfalls in sandstone during 1998 in the Děčín region
    Rozsah: 3 s.
Keyword
    1998
    Děčínsku
    Kvádrových
    Pískovcích
    Polovině
    První
    Roku
    řícení
    Skalní
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012