Record details

Title
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
Statement of responsibility
    Václav Cílek = Ivo Baroň = Anna Langrová
Other titles
    Surface hardening and mineral coatings at Magura Flysh sandstones of the Vsetín region
Author
    Baroň, Ivo
    Cílek, Václav, jr.
    Langrová, Anna
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 10
Year
    2003
Notes
    1 fot., 1 tab., 8 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2002
Subject group
    česká křídová pánev
    flyšové pásmo Západních Karpat
    holocén
    jeskyně
    kalcit
    kenozoikum
    křída-svrchní
    kůra zvětrávací
    kvartér Západních Karpat
    minerály supergenní
    opál
    pískovce
    reliéf
    sádrovec
    sesuv
    skalní útvar
    složení křemičité
    složení železité
    zvětrávání
Geographical name
    ČR-Morava
    Lidečko (Vsetín)
    Pulčín (Vsetín)
    Semetín (Vsetín)
Keyword
    25-23
    25-32
    25-41
    Flyše
    Kůry
    Magurského
    Minerály
    Pískovců
    Povlakové
    Rožnov
    Skalní
    Vsetín
    Vsetínsku
    Zlín
Abstract (in english)
   Siliceous and opal coatings and impregnations were found to form surface hardening forms on the surface of Paleogene sandstones of Magura Flysh in Vsetínské vrchy. Gypsum efflorescences composed of minute crystals were observed to occur at protected places. The corroded relicts of calcite sinters (Pulčín) may indicate the more calcareous and thus more trophic soil conditions of Early and Middle Holocene. The boulder material of landslides as determined by hardening crusts development consist mostly of very young sandstone clasts, but older (Pleistocene- Neogene?) admixture may be observed as well
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012