Record details

Title
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku
Other titles
    Surface hardening and mineral coatings at Magura Flysh sandstones of the Vsetín region
Author
    Baroň, Ivo
    Cílek, Václav
    Langrová, Anna
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002
Vol./nr.
    Roč. 10, č. září
Pages
    3
Year
    2003
Thesaurus term
    surface hardening, mineral coating, sandstone, flysch, Magura Nappe, Carpathians
Keyword
    Flyše
    Kůry
    Magurského
    Minerály
    Pískovců
    Povlakové
    Skalní
    Vsetínsku
Abstract (in czech)
   Článek prezentuje výsledky studie zvětrávacích skalních kůr a minerálních povlaků na pískovcích magurských příkrovů.
Abstract (in english)
   Surface hardening and mineral coatings at Magura Flysh sandstones of the Vsetín region
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014