Record details

Title
    Skalní laky subakvatického původu z Českého krasu
Statement of responsibility
    Jaroslava Tipková, Václav Cílek
Other titles
    Subaquatic "desert" tarnish from Bohemian karst
Author
    Cílek, Václav
    Tipková, Jaroslava
Language
    česky
Source title - serial
    Český kras
Vol./nr.
    Roč. 17
Pages
    s. 43-47
Year
    1992
Notes
    1 tab.,7 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Čes. Kras
Subject group
    Fe (železo - 26)
    glaciály
    kras
    mineralogie jílová
    minerály jílové
    Mn (mangan - 25)
    oxidy
    paleoklimatologie
    pleistocén
    poušť
    terciér
    zvětrávání
Subject category
    Český kras
    terasy
Geographical name
    ČSFR
    Holý vrch
    Trněný Újezd
Keyword
    Českého
    Krasu
    Laky
    Původu
    Skalní
    Subakvatického
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012