Record details

Title
    Skalní laviny v kyrgyzském Tchien-šanu
Author
    Blahůt, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geografické rozhledy
Vol./nr.
    Roč. 21, č. 5
Pages
    s. 28-29
Year
    2012
Notes
    Překlad názvu: Rock avalanches in Kirgiz Tchien-Shan
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    rock avalanche
    Tchien-Shan
    typology
Keyword
    Kyrgyzském
    Laviny
    Skalní
    Tchien-šanu
Abstract (in czech)
   Článek pojednává o typologie skalních lavin v kyrgyzském Tchien-šanu.
Abstract (in english)
   This paper deals with rock avalanche typology in Kirgiz Tchien-Shan.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    19. 3. 2014