Record details

Title
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 1. část, Pradědská hornatina
Statement of responsibility
    Jan Vítek
Author
    Vítek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 10, č. 10
Pages
    s. 29-32
Year
    2003
Notes
    6 fot., 4 fot. příl., 16 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    fylonit
    krystalinikum
    kvarcit
    metagranit
    morfogeneze
    reliéf
    rula
    silesikum
Geographical name
    ČR-Morava
    Hrubý Jeseník-Pradědská hornatina
Keyword
    Hornatina
    Hrubém
    Jeseníku
    Pradědská
    Skalní
    Výchozy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012