Record details

Title
    Skarnoidy v oblasti Jasenia-Kyslej (Nízke Tatry)
Statement of responsibility
    Pavel Pitoňák, Ján Spišiak
Other titles
    Skarnoides in the Jasenie-Kyslá area (the Low Tatras)
Author
    Pitoňák, Pavel
    Spišiak, Ján
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 24, č. 3-4
Pages
    s. 279-283
Year
    1992
Notes
    1 tab.,1 diagr.,3 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    analýza hornin
    fázové diagramy
    metamorfismus
    minerály
    skarny
    teplota
    tlak
Subject category
    skarnoidy
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Jasenie-Kyslá
    Nízké Tatry
Keyword
    Jasenia-Kyslej
    Nízke
    Oblasti
    Skarnoidy
    Tatry
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012