Record details

Title
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
Author
    Černý, P.
    Knížek, F.
    Litochleb, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 6
Pages
    s. 113-120
Year
    1998
Notes
    Překlad názvu: Skarns and mineralization in proterozoic rocks of the exocontact zone of the Středočeský pluton area near uranium deposit Příbram
    Rozsah: 8 s.
Keyword
    Exokontaktní
    Ložiska
    Mineralizace
    Plutonu
    Prostoru
    Proterozoiku
    Příbram
    Skarny
    Středočeského
    Uranového
    Zóny
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012