Record details

Title
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
Statement of responsibility
    Jiří Litochleb, Vladimír Šrein, Pavel Černý, František Knížek
Other titles
    Skarns and mineralization in Proterozoic at the exocontact of Central Bohemian pluton
Author
    Černý, Pavel
    Knížek, František
    Litochleb, Jiří
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 113-119
Year
    1998
Notes
    8 obr., 3 tab., 24 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    amfiboly
    Barrandien
    granáty
    metamorfóza kontaktní
    proterozoikum
    pyroxeny
    rudy U
    scheelit
    skarn
    středočeský pluton
    sulfidy
    wollastonit
Geographical name
    Bytíz (Příbram)
    ČR-Čechy
    Dubenec (Příbram)
Keyword
    Exokontaktní
    Ložiska
    Mineralizace
    Plutonu
    Prostoru
    Proterozoiku
    Příbram
    Skarny
    Středočeského
    Uranového
    Zóny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012