Record details

Title
    Skládka odpadov a ochrana podzemných vod
Statement of responsibility
    Pavol Peter
Other titles
    Waste disposal and groundwater protection
Author
    Peter, Pavol
Language
    slovensky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 12
Pages
    s. 499-503
Year
    1990
Notes
    4 obr., 1 fot.
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Subject group
    ekologie
    ochrana podzemní vody
    odpad pevný
    odpad tekutý
    skládka
    stavby podzemní
Geographical name
    ČSFR
    SRN
Keyword
    Ochrana
    Odpadov
    Podzemných
    Skládka
    Vod
Abstract (in czech)
   Ochrana podzemních vod patří k základním podmínkám při zřizování skládek odpadu, které se u nás vytvářejí většinou neorganizovaně. Počítá se s využitím filtračních vlastností geotextilií, což je na naši dobu problematické. Poznatky našich odborníků jsou konfrontovány s poznatky a zkušenostmi z výstavby skládek v zahraničí, zvláště v SRN, Velké Británii a USA. Nové poznatky jsou porovnávány s obsahem posledních směrnic v SRN
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012