Record details

Title
    Skleněné útvary uprostřed možného kráteru v Bolívii, Iturralde; nový druh materiálu svědčící o události impaktu nízkohustotního meteoritu
Author
    Bunch, T.
    Kletetschka, Günther
    Málková, K.
    West, A.
    Wittke, J.
Conference
    Kvartér (18. : 23.11.2012-23.11.2012 : Brno, Česká republika)
Language
    anglicky
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    18. kvartér : sborník abstrakt
Pages
    S. 30-31
Notes
    Překlad názvu: Glassy structures in the middle of the possible crater in Bolivia, Iturralde: New kind of material implying impact event of low density meteorite
    Rozsah: 2 s.
Subject category
    glassy structures
    impact event
    meteorite
Keyword
    Bolívii
    Druh
    Impaktu
    Iturralde
    Kráteru
    Materiálu
    Meteoritu
    Nízkohustotního
    Nový
    Skleněné
    Svědčící
    Události
    Uprostřed
    útvary
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    19. 3. 2014