Record details

Title
    Slabě metamorfované basalty a diabasy
Statement of responsibility
    Jiří Souček
Author
    Souček, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Č. 2
Pages
    s. 237-240
Year
    1990
Notes
    4 diagr.,10 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    bazika
    břidlice zelená
    Český masiv
    facie metamorfní
    glaukofanit
    konference
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR
Keyword
    Basalty
    Diabasy
    Metamorfované
    Slabě
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012