Record details

Title
    Slabě metamorfované pískovce heřmanovických vrstev (vrbenská skupina) z vrtu SV-H-1 u Heřmanovic
Statement of responsibility
    Jan Cháb, Jiří Otava
Other titles
    Low-grade metamorphosed sandstones of Heřmanovice Formation (the Vrbno Group) from the drilling SV-H-1 near Heřmanovice
Author
    Cháb, Jan
    Otava, Jiří, 1950-
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 1
Pages
    s. 1-11
Year
    1992
Notes
    2 obr.,5 tab.,2 diagr.,18 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. Muz., Sér. A
Subject group
    devon
    moravský devon a spodní karbon
    pískovce
    sedimentologie
    těžké minerály
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Heřmanovice
Keyword
    Heřmanovic
    Heřmanovických
    Metamorfované
    Pískovce
    Skupina
    Slabě
    SV-H-1
    Vrbenská
    Vrstev
    Vrtu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012