Record details

Title
    Sladkovodné vápencové horizonty v súĺovských zlepencoch pružinskej oblasti a ich význam pre paleogeograficko-tektonický vývoj územia
Statement of responsibility
    Jozef Salaj
Other titles
    Lacustrine limestone horizons in Súĺov conglomerates of the Pružina area and their significance for geographical-tectonical evolution of the area
Author
    Salaj, Jozef
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 23, č. 3
Pages
    s. 215-222
Year
    1991
Notes
    2 obr., 7 fot., 1 tab.
Subject group
    horizonty vápencové
    litologie
    paleogén Strážovských vrchů
    paleogeografie
    prostředí sladkovodní
    psefity
    sedimentace
    sedimenty jezerní
    sedimenty karbonátové
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Pružina
Keyword
    Horizonty
    Oblasti
    Paleogeograficko-tektonický
    Pružinskej
    Sladkovodné
    Súĺovských
    územia
    Vápencové
    Vývoj
    Význam
    Zlepencoch
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012