Record details

Title
    Sladkovodní mikrovertebrátní společenstva dorogomilovskianu (střední stephan B) až středního sakmarianu (svrchní autun) České republiky
Statement of responsibility
    Jaroslav Zajíc
Other titles
    Freshwater microvertebrate communities of Dorogomilovskian (Middle Stephanian B) to Middle Sakmarian (Upper Autunian) of the Czech Republic
Author
    Zajíc, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 189-190
Year
    1997
Notes
    2 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    Amphibia
    boskovická brázda
    karbon-svrchní
    perm-spodní
    Pisces
    podkrkonošská pánev
    příprava vzorku
    stefan
    středočeské svrchní paleozoikum
Geographical name
    Boskovice (Blansko)
    Chobot (Benešov)
    ČR-Čechy
    Drvalovice (Blansko)
    Kladno
    Klobuky (Kladno)
    Rakovník
    Rudník (Trutnov)
    Stránka (Mělník)
Keyword
    Autun
    
    České
    Dorogomilovskianu
    Mikrovertebrátní
    Republiky
    Sakmarianu
    Sladkovodní
    Společenstva
    Stephan
    Střední
    Středního
    Svrchní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012