Record details

Title
    Sledování úpravny vody Znojmo a vývoj jakosti vody v nádrži
Statement of responsibility
    Nina Strnadová, Anne Krčková
Other titles
    The Water Treatment Plant at Znojmo and the Development of the Water Quality in the Reservoir
Author
    Krčková, Anne
    Strnadová, Nina
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 3
Pages
    s. 99-101
Year
    1991
Notes
    5 tab.
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Subject group
    analýza škodlivin
    analýza vod
    pitná voda
    úprava vody
    vodní hospodářství
Geographical name
    ČSFR-Morava
Keyword
    Jakosti
    Nádrži
    Sledování
    úpravny
    Vody
    Vývoj
    Znojmo
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012