Record details

Title
    Sledování koncentrace přirozených radioaktivních prvků ve vybraných jeskyních severní a střední části Moravského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov)
Statement of responsibility
    Jindřich Štelcl, Jan Surý, Oldřich Navrátil
Other titles
    Research of concentration of natural radioactivite elements in the choice caves in northern and central parts of the Moravian Karst
Author
    Navrátil, Oldřich
    Surý, Jan
    Štelcl, Jindřich
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 109-111
Year
    1994
Notes
    2 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Subject group
    ekologie
    geomedicína
    jeskyně
    moravský devon a spodní karbon
    radioaktivita
    sedimenty jeskynní
    sedimenty karbonátové
Geographical name
    ČR-Morava
    Ostrov u Macochy
    Sloup
Keyword
    24-23
    24-41
    části
    Jeskyních
    Koncentrace
    Krasu
    Moravského
    Protivanov
    Prvků
    Přirozených
    Radioaktivních
    Severní
    Sledování
    Střední
    Vybraných
    Vyškov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012