Record details

Title
    Sledování možnosti vsakování vody do aluvia nivy metodami užité geofyziky
Statement of responsibility
    Jiří Skopec
Other titles
    Geophysical investigations of water infiltration into alluvial plain
Author
    Skopec, Jiří
Language
    česky
Source title - monograph
    Niva z multidisciplinárního pohledu III
Pages
    s. 15-16
Notes
    1 tab., 5 bibl.
Subject group
    hladina podzemní vody
    materiál nezpevněný
    metoda odporová
    metoda radarová
    porozita
    povodeň
    seizmika refrakční
    vlastnosti fyzikální
    vsakování
    záplavová niva
Keyword
    Aluvia
    Do
    Geofyziky
    Metodami
    Možnosti
    Nivy
    Sledování
    Užité
    Vody
    Vsakování
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012