Record details

Title
    Sledování pohybů hladiny důlních vod v historickém důlním díle Jeroným
Author
    Kukutsch, R.
    Lednická, Markéta
Conference
    Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/16. : 17. 04.2007 - 19. 04. 2007 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 7, č. 2
Pages
    s. 159-164
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA105/06/0068, GA ČR
    Překlad názvu: Observation of water level in underground spaces in medieval mine Jeroným
    Rozsah: 6 s. : CD-ROM
    Tato publikace má ISSN i ISBN. Nešlo mi zadat ISBN 978-80-248-1616-6.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Medieval Mine Jeroným
    water in underground spaces
Keyword
    Díle
    Důlních
    Důlním
    Historickém
    Hladiny
    Jeroným
    Pohybů
    Sledování
    Vod
Abstract (in czech)
   Příspěvek popisuje sledování změn úrovně důlních vod v historickém Dole Jeroným. Výsledky měření změn úrovně hladin vod byly porovnány s množstvím srážek na povrchu.
Abstract (in english)
   This paper deals with description of observation of water level in underground spaces in medieval Mine Jeroným. It is documented current measurement of changes of individual water accumulation and correlation of these changes with weather conditions.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012