Record details

Title
    Sledování pohybu vody v nenasycené zóně geoelektrickými metodami - výsledky pilotních experimentů
Other titles
    Water movement monitoring in unsaturated zone by means of geoelectrical methods - results of preliminary experiments
Author
    Dohnal, Jiří
    Kněz, Jaroslav
    Novák, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Hydrologie půdy v malém povodí
Pages
    4
Notes
    Akce: 2003
Thesaurus term
    DC-tomography
    time-domain reflectometry
    unsaturated zone
    water movement
Keyword
    Experimentů
    Geoelektrickými
    Metodami
    Nenasycené
    Pilotních
    Pohybu
    Sledování
    Vody
    Výsledky
    Zóně
Abstract (in czech)
   Sledování pohybu vody v nenasycené zóně geoelektrickými metodami TDR (time-domain reflectometry) a multielektrodovou odporovou metodou
Abstract (in english)
   Water movement monitoring in unsaturated zone by means of geoelectrical methods TDR (time-domain reflectometry) and DC-tomography
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012