Record details

Title
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV : 24-23 Protivanov
Statement of responsibility
    Pavel Kalenda, Roman Duras
Other titles
    Survey of prolongation of upper cave level (Holštejnská cave) by VLF method
Author
    Duras, Roman
    Kalenda, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Vol./nr.
    Roč. 15
Pages
    s. 90-93
Year
    2008
Notes
    1 obr., 2 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2007
Classfication no.
    550.8
    551.4
Conspectus category
    55
    550
Subject group
    anomálie tíhová
    jeskyně
    kras
    měření geofyzikální
    metoda geoelektrická
Geographical name
    Morava (Česko)
    Moravský kras (Česko)
Keyword
    24-23
    Holštejnské
    Horního
    Jeskyně
    Jeskynního
    Metody
    Patra
    Pokračování
    Pomocí
    Protivanov
    Sledování
    VDV
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012