Record details

Title
    Sledování výskytu těkavých organických látek v povrchových vodách povodí Labe
Statement of responsibility
    Jiří Medek
Author
    Medek, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 5
Pages
    s. 202-206
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Subject group
    analýza škodlivin
    čistota vod
    hydrologie povrchových vod
    kontaminace vod
    metody analytické
    odpadní vody
    sloučeniny organické
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Labe
    Látek
    Organických
    Povodí
    Povrchových
    Sledování
    Těkavých
    Vodách
    Výskytu
Abstract (in czech)
   V povrchových vodách povodí Labe byla ověřena metodika sledování těkavých organických látek. Principem je jejich koncentrace a isolace s následnou jednoduchou plynovou chromatografií. Metoda byla použita pro identifikaci některých zdrojů znečištění odpadními vodami (chemických závodů). Studie oživila zájem o tuto skupinu těkavých organických látek, které negativně ovlivňují kvalitu a použitelnost povrchových vod. Výsledky potvrdily nutnost systematického sledování těchto látek jak v povrchových, tak i v odpadních vodách.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012