Record details

Title
    Sledování vlivu vibrací na historické důlní dílo Jeroným - Čistá
Author
    Kaláb, Zdeněk
Conference
    Geotechnika 2004/9. : 22.09.2004-24.09.2004 : Štrbské Pleso, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Geotechnika 2004. 9. ročník medzinárodnej konferencie. Zborník referátov
Pages
    s. 477-482
Notes
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR
    Překlad názvu: Observation of Vibrations in the Medieval Mine Jeroným - Čistá
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    induced seismicity
    measurement of vibrations
Keyword
    Čistá
    Dílo
    Důlní
    Historické
    Jeroným
    Sledování
    Vibrací
    Vlivu
Abstract (in czech)
   V příspěvku jsou popsány výsledky experimentálních měření vibrací v podzemních prostorách historického Dolu Jeroným.
Abstract (in english)
   This contribution describes results from experimental measurement of vibrations in underground spaces of medieval mine Jeroným.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012