Record details

Title
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
Statement of responsibility
    Zdeněk Klika, Jiří Vidlář, Lenka Hájková, Ivana Sýkorová
Other titles
    Constitution and distribution of elements in brown coals with higher ash and sulphur content
Author
    Hájková, Lenka
    Klika, Zdeněk, 1943-
    Sýkorová, Ivana, 1969-
    Vidlář, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 10, č. 8
Pages
    s. 10-16
Year
    2003
Notes
    4 obr., 3 fot., 7 tab., 28 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    obsah popela
    prvky stopové
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    severočeská pánev
    síra
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČR-Čechy
    Most
Keyword
    Distribuce
    Hnědém
    Obsahem
    Popelovin
    Prvků
    Síry
    Složení
    Uhlí
    Vyšším
Abstract (in english)
   The lignite from Mine ČSA (Most Lignite Basin, Czech Republic) contains high content of ash (17,0 per cent) and sulphur (Spyr 1,7 per cent; Stot 3,6 per cent) and therefore it cannot be used for combustion or chemical processing. The reserves of the lignite are quite large in the Czech Republic. The study of the coal fractions (prepared by sink-float technique) shows that there is a very good correlation between ash content, pyrite sulphur and the majority of heavy elements (e.g. As, Se, Hg, Cu, Sb, Pb, Zn, Cd). The use of the mathematical model for calculation of the elements affinity between inorganic and organic parts of coal verifies the dominant affinity of heavy elements to the pyrite (e.g. 95 per cent As, 83 per cent Hg, 60 per cent Se).
   The laboratory density fractionation sorting of lignite size fractions from 0,5 to 1,0 mm and/or from O to 1,0 mm shows a possibility of gravity sorting extraneous ash and sulphur, which is above all cumulated into the fraction with density of above 1,8 kg.dm-3
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012