Record details

Title
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus (12-21 Beroun)
Statement of responsibility
    Antonín Zeman, Václav Suchý, Karel Melka
Other titles
    Composition and origin of black coating on the walls of dissolution cavities in the Čertovy schody Quarry near Koněprusy, Bohemian Karst
Author
    Melka, Karel
    Suchý, Václav
    Zeman, Antonín
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 138-140
Year
    1997
Notes
    3 fot., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    Barrandien
    devon
    hydrotermální alterace
    kalcit
    mangan
    oxidy
    paleokras
    žíla
Geographical name
    ČR-Čechy
    Koněprusy (Beroun)
Keyword
    12-21
    Beroun
    černých
    Čertovy
    Dutin
    Koněprus
    Krasových
    Kůr
    Původ
    Schody
    Složení
    Stěnách
    Velkolomu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012