Record details

Title
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus. Composition and origin of black coatings on the walls of dissolution cavities in the Čertovy schody Quarry near Koněprusy, Bohemian Karst
Author
    Melka, Karel
    Suchý, Václav
    Zeman, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 138-140
Year
    1997
Notes
    Projekt: IAA3012703, GA AV ČR
Keyword
    Black
    Bohemian
    Cavities
    Coatings
    Composition
    černých
    Čertovy
    Dissolution
    Dutin
    Karst
    Koněprus
    Koněprusy
    Krasových
    Kůr
    Near
    Origin
    Původ
    Quarry
    Schody
    Složení
    Stěnách
    Velkolomu
    Walls
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012