Record details

Title
    Složení povrchových vod na území NP Šumava
Statement of responsibility
    Vladimír Majer, Josef Veselý
Other titles
    Freshwater composition in the Šumava National Park
Author
    ,
    Majer, Vladimír
    Veselý, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Silva Gabreta
    Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 2-3
Pages
    13
    s. 69-81
Year
    2005
Notes
    11 obr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Silva Gabreta
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    acidifikace
    chlór
    dusík
    hydrochemie
    mapa geochemická
    olovo
    pH
    prvky stopové
    síra
    voda povrchová
Subject category
    1984-1990, 2003-2004
Thesaurus term
    freshwater, acid deposition, sulphate, nitrate, chloride, lead, Bohemian Forest
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Šumava
Keyword
    NP
    Povrchových
    Složení
    Šumava
    území
    Vod
Abstract (in czech)
   Zhodnocení změn ve složení povrchových vod na území NP Šumava mezi situací v letech 1984-90 a v současné době.
Abstract (in english)
   Freshwater composition in the Šumava National Park
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
    ČGS (UNM)
Source format
    R
    U
Entered date
    25. 11. 2008
Import date
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014