Record details

Title
    Slope instability evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Oldřich Krejčí, Zita Jurová, Jan Rybář
Author
    Jurová, Zita
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Rybář, Jan
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Instability - Planning and Management
Pages
    s. 305-312
Notes
    1 obr., 2 tab.
    il.
Subject group
    česká křídová pánev
    ekonomika
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    historie geologie
    hodnocení rizika
    mesozoikum
    pohyb svahový
    poškození
    povodeň
    riziko sesuvné
    sesuv
    terciér
Geographical name
    Bystřička (Vsetín)
    Česká republika
    Děčín
    Litoměřice
    Mladá Boleslav
    Ústí nad Labem
    Vsetín
    Zlín
Keyword
    Carpathians
    Czech
    Evaluation
    Flysch
    Instability
    Republic
    Slope
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 10. 2007
Import date
    8. 8. 2012