Record details

Title
    Slope optimalization by the apriori integration methods
Statement of responsibility
    Petr Procházka
Other titles
    Optimalizace svahů metodami apriorní integrace. - Optimalizacija sklonov metodami apriornogo integrirovanija
Author
    Procházka, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana
Vol./nr.
    Roč. 82
Pages
    s. 51-154
Year
    1990
Notes
    32 obr., 4 tab.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    mechanika hornin
    model matematický
    optimalizace
    stabilitní výpočty
    stabilní výpočty
    svahy
Keyword
    Apriori
    Integration
    Methods
    Optimalization
    Slope
Abstract (in czech)
   Práce se zabývá výpočtem stability svahů metodami apriorní integrace využívanými zejména pro parametrické studie pomocí výpočetní techniky. Na základě těchto studií se dají vypracovat podklady pro optimalizaci svahů a jejich geometrických a geotechnických parametrů. Metoda se aplikuje na Pettersonův model, model s vlivem pórového tlaku, modifikovaný Bishopův model, model s vlivem statické podzemní vody a také model s vlivem proudící podzemní vody. Na základě podkladů z parametrických studií je ukázána možnost optimalizace svahů podle Pettersonova modelu. Na závěr se stručně popisuje model uvažující vliv zemětřesení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012