Record details

Title
    Slovenský kras ve světle kvartérní geologie
Statement of responsibility
    Vojen Ložek, Ivan Horáček = Ivan Horáček
Other titles
    Slovak Karst in the light of Quaternary Geology
Author
    Horáček, Ivan
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Source title - serial
    Slovenský kras
Vol./nr.
    Roč. 30
Pages
    s. 29-56
Year
    1992
Notes
    4 obr., 5 fot., 3 tab., 47 bibl.
    Anglické, německé resumé
    Zkr. název ser.: Slov. Kras
Subject group
    kvartér
    Mollusca
    paleomorfologie
    pliocén
    sedimenty jeskynní
    speleologie
    travertin
    Vertebrata
    Západní Karpaty
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Geologie
    Kras
    Kvartérní
    Slovenský
    Světle
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012