Record details

Title
    Sm-Nd isotope and trace element evidence for heterogeneous igneous protoliths of Variscan mafic blueschists in the East Krkonoše Complex (West Sudetes, NE Bohemian Massif, Czech Republic)
Author
    Patočka, František
    Pin, CH.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geodinamica Acta
Vol./nr.
    Roč. 18, č. 5
Pages
    s. 363-374
Year
    2005
Notes
    Projekt: IAA3111102, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Složení Sm-Nd izotopů a stopových prvků jako doklad heterogenní povahy protolitu mafických modrých břidlic východokrkonošského komplexu (Západní Sudety, SV Českého Masívu, Česká republika)
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Blueschists
    Bohemian Massif
    Early Palaeozoic
    Nd isotopes
    Northern Gondwana
    trace elements
Keyword
    Blueschists
    Bohemian
    Complex
    Czech
    East
    Element
    Evidence
    Heterogeneous
    Igneous
    Isotope
    Krkonoše
    Mafic
    Massif
    NE
    Protoliths
    Republic
    Sm-Nd
    Sudetes
    Trace
    Variscan
    West
Abstract (in czech)
   Mafické modré břidlice východokrkonošského komplexu (EKC, krkonošsko-jizerský blok, centrální Západní Sudety) jsou glaukofanovými metabazity metamorfovanými ve facii zelených břidlic. Obsahy hlavních a stopových prvků a radiogenních izotopů Sm-Nd byly studovány za účelem zjištění povahy jejich magmatického protolitu ranně-ordovického stáří (485 ? 4 Ma) a rekonstrukce paleotektonického prostředí. Chemické složení stabilních stopových prvků odpovídá bazaltům typu MORB a OIB, bez výraznější interakce s materiálem kontinentální kůry. Bazalty těchto složení vznikají během časných fází rozpínání oceánického dna, ale mohou také tvořit podmořské hory vulkanického původu, situované v blízkosti středooceánských hřbetů. Jeden vzorek vykazuje krustální kontaminaci, zatímco jiný připomíná suprasubdukční lávy bez příměsi materiálu sedimentů kontinentálního původu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012