Record details

Title
    Smectite-to-illite alteration in salt-bearing bentonites, the East Slovak Basin
Other titles
    Přeměna smektitu na illit v bentonitech se solí ve východoslovenské neogenní pánvi
Author
    ,
    Biron, Adrian
    Clauer, Norbert
    Honty, Miroslav
    Šucha, Vladimír
    Uhlík, P.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Clays and Clay minerals
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 5
Pages
    19
Year
    2004
Thesaurus term
    smectite, illite, mixed layer minerals, bentonites, East Slovakia, Neogene
Keyword
    Alteration
    Basin
    Bentonites
    East
    Salt-bearing
    Slovak
    Smectite-to-illite
Abstract (in czech)
   Přeměna smektitu na illit v bentonitech se solí probíhá odlišnou cestou ve srovnání s normálními bentonity. Novotvořený illitové vrstvy ve smíšeně vrstevných strukturách se objevují v rannější fázi diageneze. Výsledky ukazují, že dostupnost alkalických kationtů má silný vliv na průběh illitizaci. Závěry jsou doloženy analýzou vzorků z hlubokých vrtů a mají širší platnost pro sedimentární pánve.
Abstract (in english)
   Smectite-to-illite alteration in salt bearing bentonites follows a different pathway from normal bentonites. The newly formed illite layers occur at an earlier stage of diagenesis. The results suggest that the availability of alcali cations has a strong influence on the illitization process. Valuable evidence was collected on samples from deep boreholes. The observation has a broader validity in sedimentary basins.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014