Record details

Title
    Smrkovecite, monoclinic Bi2O(OH)(PO4), a new mineral atellestite group
Author
    Řídkošil, T.
    Sejkora, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Neues Jahrbuch für Mineralogy - Monatshefte
Vol./nr.
    H3, -
Pages
    s. 97-102
Year
    1996
Keyword
    Atellestite
    Bi2O(OH)(PO4
    Group
    Mineral
    Monoclinic
    New
    Smrkovecite
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012