Record details

Title
    Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku
Statement of responsibility
    Karel Breiter
Other titles
    Sn-W mineralization of the Blatná granite massif
Author
    Breiter, Karel, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 6
Pages
    s. 168-171
Year
    1991
Notes
    3 sch.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    Blatenský žulový masívek
    geneze ložiska
    greizen
    krušnohorské krystalinikum
    prognózy
    rudy Sn
    rudy W
    zonálnost
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Horní Blatná
Keyword
    Blatenského
    Masívku
    Mineralizace
    Sn-W
    žulového
Abstract (in czech)
   Sestaven genetický model a idealizovaný řez všemi typy cínové mineralizace v blatenském masivu a fylitovém plášti. Všechna Sn-ložiska jsou projevem jednoho mineralizačního procesu. Další vyhledávání Sn-W-Li rud i v celé severní části karlovarského masivu třeba soustředit na hledání skrytých elevací lithných granitů. Perspektivní jsou ložiska Polava-východ a oblast Sněžné hůrky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012