Record details

Title
    Sobotín-Kožušná : mineralizace alpského typu bohatá na zeolity
Statement of responsibility
    Jiří Zimák, Pavel Novotný
Author
    Novotný, Pavel, 1954-
    Zimák, Jiří, 1956-
Language
    česky
Source title - monograph
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku
Pages
    s. 19-22
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    549
    55(1)
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    alpská parageneze
    amfibolit
    analýza elektronová difrakční
    chemismus hornin
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    plagioklasy
    puklina
    rula
    silesikum
    zeolity
Geographical name
    ČR-Morava
    Sobotín (Šumperk, Šumperk)
Keyword
    Alpského
    Bohatá
    Mineralizace
    Sobotín-Kožušná
    Typu
    Zeolity
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012