Record details

Title
    Soil micromorphology, soil structure stability and soil hydraulic properties
Author
    Kodeš, V.
    Kodešová, R.
    Kutílek, M.
    Rohošková, M.
    Žigová, Anna
Conference
    Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Vplyv Antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia (6.) ; Slovensko-česko-poľský seminár Fyzika vody v pode (16. : 06.06.2006-08.06.2006 : Bratislava -Michalovce-Vinianske jazero, Slovensko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia : zborník z konferencie
Pages
    S. 0-0
Notes
    Nestránkováno.
    Projekt: IAA300130504, GA AV ČR
    Překlad názvu: Půdní mikromorfologie, stabilta půdní struktury a hydraulické vlastnosti půd
    Rozsah: 14 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    soil hydraulic properties
    soil micromorphological properties
    soil porous system
    soil structure stability
Keyword
    Hydraulic
    Micromorphology
    Properties
    Soil
    Stability
    Structure
Abstract (in czech)
   V této práci jsou mikromorfologické vlastnosti půd využity pro hodnocení stability půdní struktury a popis půdního pórového systému a následně hydraulických vlastností nenasycených půd. Bylo ukázáno, že stabilita půdní struktury závisí především na množství a kvalitě organické hmoty, existenci jílových povlaků (argilanů) a přítomnosti různých forem CaCO3 nebo oxidů železa. Pro analýzy půdních pórů na půdních snímcích byly využity prostředky ARCGIS. Byly vypočteny tvarové faktory pórů a póry byly podle tvarů rozděleny do 3 skupin. V mnoha případech byla zjištěna více-modalita pórového systému. Pro inverzní modelování multi-step outflow experimentu byly proto využity dva modely - model jednoduché pórovitosti a model duální propustnosti v programu HYDRUS-1D (Šimůnek et. al., 2003, 2005), přičemž model duální propustnosti se ukázal jako velmi vhodný pro popis hydraulických vlastností v půdách s duálně pórovými systémy.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012