Record details

Title
    Solid-State NMR Spectroscopy of Ostrava-Karviná Coals
Author
    Brus, Jiří
    Endrýsová, Jana
    Straka, Pavel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Chemical Papers
Vol./nr.
    Roč. 56, č. 3
Pages
    s. 182-187
Year
    2002
Notes
    Projekt: IAA2046902, GA AV ČR
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    spectroscopy
Keyword
    Coals
    NMR
    Ostrava-Karviná
    Solid-State
    Spectroscopy
Abstract (in english)
   13C CP/MAS NMR parameters of coal maceral fractions were determined. On this basis, representative structures of Czech coals were expressed.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012