Record details

Title
    Some Pennsylvanian arborescent lycopsid cones and their microspores from the British coalfields
Author
    Bek, Jiří
    Opluštil, S.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 84, č. 2
Pages
    s. 203-226
Year
    2009
Notes
    Grant: SYNTHESYS Project GB-TAF - 1759
    Překlad názvu: Pensylvánské stromovité plavuně a jejich mikrospóry z britských ostrovů
    Rozsah: 24 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Crassispora
    Flemingites
    in situ spores
    Lepidostrobus
    Lycospora
    Sigillariostrobus
Keyword
    Arborescent
    British
    Coalfields
    Cones
    Lycopsid
    Microspores
    Pennsylvanian
Abstract (in czech)
   Je popsáno šest druhů fruktifikací stromovitých plavuní a jejich spory in situ z vestfálu peninské a clackmanské pánve Velké Británie. Šištice byla přiřazeny k rodům Lepidostrobus, Flemingites a Sigillariostrobus.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012