Record details

Title
    Some aspects of the 'transitional development' of the Peruc-Korycany Formation (Cenomanian, Bohemia) and the Hostibejk Hill type section
Statement of responsibility
    David Uličný
Author
    Uličný, David
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Vol. 35, no. 1
Pages
    s. 29-39
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    cenoman
    česká křídová pánev
    litologie
    stratotyp
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Hostibejk u Kralup n.Vlt.
Keyword
    Aspects
    Bohemia
    Cenomanian
    Development
    Formation
    Hill
    Hostibejk
    Peruc-Korycany
    Section
    Transitional
    Type
Abstract (in czech)
   Nevhodnost použití profilu vrchu Hostibejk jako stratotypu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012