Record details

Title
    Some experience resulting from mine rockbursts in Ostrava-Karviná Mining District in the period following the commencement of the contraction of coal production II. An analysis and generalization of the information on geomechanical factors relating to mine rockbursts in Ostrava-Karviná Mining District
Other titles
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR