Record details

Title
    Sonda do dějin rudního revíru Příbram na přelomu 19. a 20. století
Statement of responsibility
    Jiří Majer
Author
    Majer, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 10, č. 3
Pages
    s. 20-23
Year
    2003
Notes
    4 obr., 11 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    Barrandien
    historie
    ložisko nerostných surovin
    proterozoikum
    rudy Ag
    rudy Sb
    rudy U
    těžba
    úpravnictví
Geographical name
    ČR-Čechy
    Příbram
Keyword
    19
    20
    Dějin
    Do
    Přelomu
    Příbram
    Revíru
    Rudního
    Sonda
    Století
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012