Record details

Title
    Sorpční vlastnosti přírodních bentonitů
Statement of responsibility
    Ludmila Vlčková
Other titles
    Sorption properties of natural bentonites
Author
    Vlčková, Ludmila
Language
    česky
Source title - monograph
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
Pages
    s. 34
Subject group
    absorbenty
    absorpce
    dekontaminace
    kontaminace vod
    látky znečišťující
    ložisko bentonitu
    sloučeniny organické
    sorpce
    vlastnosti technologické
    voda kontaminovaná
    životní prostředí
Subject category
    dekontaminace
Geographical name
    Česká republika
    ČR
    Hroznětín (Karlovy Vary)
    Ivančice (Brno-venkov)
    Kadaň (Chomutov)
    Obrnice (Most)
Keyword
    Bentonitů
    Přírodních
    Sorpční
    Vlastnosti
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
    20. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012